Grażyna Deryng

Studia: 1966-1972 - Wydział Malarstwa, Rzeźby i Grafiki (malarstwo, prof. Eugeniusz Geppert), Studium Ceramiki (prof. Krystyna Cybińska), Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom w 1972 roku. 1964-1966 - pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie 1971-1982 - redaktor graficzno-techniczny czasopisma "Informator Kulturalny", Wrocław. 1993-2008 prowadziła galerię "Design" BWA Wrocław, gdzie w 2009 roku artystka zrealizowała zaplanowany program autorski.

Tworzę, a właściwie konstruuję swoje obiekty wizualne przy pomocy kilku stałych komponentów: białych szkliwionych lub nieszkliwionych kul o średnicy 5 cm, lustra lub luster oraz elementów budowanych z kul, przykrytych delikatną cienką porcelanową materią, często wzbogaconą czerwoną naturalną materią. Draperia jest pewnym zachwianiem logicznych, matematycznych porządków. Kula wyraża pełnię, całość, uniwersum, ma doskonały kształt. Sztuka jest czymś, co wypływa z tajemniczego źródła, nad którym niepodobna panować. Zdaję sobie sprawę z nietrwałości rzeczy materialnych, nie dążę do tworzenia czy stworzenia rzeczy trwałych, idealnych czy nieśmiertelnych, może dlatego tworzę instalacje, a w moich performance wykorzystuję tworzone przez siebie obiekty. W trakcie performance, z wykorzystaniem płomieni rozpalanego przeze mnie ognia, nierzadko ulegają w dużej mierze świadomej/kierowanej strumieniem wody destrukcji, zniszczeniu, z którego powstaje nowa wartość emocjonalna i wizualna. Mój przekaz z pozoru abstrakcyjny w swojej warstwie zewnętrznej w punkcie wyjścia jest inspirowany pejzażem, kształtem ciała kobiecego, emocjami. Na etapie kreacji następuje proces odrealnienia, redukcji zbędnych elementów i powstaje, z pozoru, obiekt abstrakcyjny.

Grażyna Deryng

grazynaderyng.com.pl

Poprawiony (środa, 18 lipca 2012 11:18)